Samsung

Samsung Galaxy A01

2.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Samsung Galaxy A10s

3.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

 

Samsung Galaxy A20s 64GB

4.590.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

 

Samsung Galaxy A30s

5.990.000 

 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A31

5.590.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A51

6.690.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A71

7.880.000 

 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 10 Lite

10.090.000 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 10+ (Plus)

16.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 20

16.590.000 

 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

 

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

20.890.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng