Samsung

Samsung Galaxy A01

2.790.000  2.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Samsung Galaxy A10s

3.690.000  3.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

 

Samsung Galaxy A20s 64GB

5.390.000  4.590.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% qua thẻ tín dụng

 

Samsung Galaxy A30s

6.290.000  5.990.000 

 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A31

6.190.000  5.590.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A51

7.190.000  6.690.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy A71

8.890.000  7.880.000 

 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 10 Lite

11.490.000  10.090.000 

 

– [Từ 1-30/11] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 10+ (Plus)

17.990.000  16.490.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 20

22.990.000  16.590.000 

 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

 

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

24.490.000  20.890.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

32.990.000  24.590.000 

 

– [Từ 1-30/12] Giảm 100.000Đ khi trả góp 0% Qua Thẻ Tín dụng